ערכת "בית העם סרט" נבנתה והופקה על ידי המחלקה לפעילות בתפוצות של ההסתדרות הציונית העולמית.

הערכה כוללת חמישה סרטים ישראלים קצרים, אשר נבחרו בקפידה מתוך עשרות סרטים עטורי פרסים. הסרטים מביאים זוויות שונות של החברה הישראלית, ההווי הישראלי וסוגיות שמעסיקות יוצרים ישראליים צעירים. באמצעות צפייה בסרטים אלו, אנו מאפשרים ליהודים בתפוצות להכיר ולגעת בנושאים רלוונטיים מגוונים באופן חווייתי, ולהתחבר ממקום אחר לזהותם היהודית ולמדינת ישראל.
הצפייה בסרטים אינה על פי סדר כרונולוגי, ואין חובה לצפות בכולם. ניתן לעשות פעילות אחת או יותר, על פי התנאים, הצרכים והאפשרויות.

ערכת "בית העם סרט" נבנתה והופקה על ידי המחלקה לפעילות בתפוצות של ההסתדרות הציונית העולמית.

הערכה כוללת חמישה סרטים ישראלים קצרים, אשר נבחרו בקפידה מתוך עשרות סרטים עטורי פרסים. הסרטים מביאים זוויות שונות של החברה הישראלית, ההווי הישראלי וסוגיות שמעסיקות יוצרים ישראליים צעירים. באמצעות צפייה בסרטים אלו, אנו מאפשרים ליהודים בתפוצות להכיר ולגעת בנושאים רלוונטיים מגוונים באופן חווייתי, ולהתחבר ממקום אחר לזהותם היהודית ולמדינת ישראל.
הצפייה בסרטים אינה על פי סדר כרונולוגי, ואין חובה לצפות בכולם. ניתן לעשות פעילות אחת או יותר, על פי התנאים, הצרכים והאפשרויות.

ערכת "בית העם סרט" נבנתה והופקה על ידי המחלקה לפעילות בתפוצות של ההסתדרות הציונית העולמית.

הערכה כוללת חמישה סרטים ישראלים קצרים, אשר נבחרו בקפידה מתוך עשרות סרטים עטורי פרסים. הסרטים מביאים זוויות שונות של החברה הישראלית, ההווי הישראלי וסוגיות שמעסיקות יוצרים ישראליים צעירים. באמצעות צפייה בסרטים אלו, אנו מאפשרים ליהודים בתפוצות להכיר ולגעת בנושאים רלוונטיים מגוונים באופן חווייתי, ולהתחבר ממקום אחר לזהותם היהודית ולמדינת ישראל.
הצפייה בסרטים אינה על פי סדר כרונולוגי, ואין חובה לצפות בכולם. ניתן לעשות פעילות אחת או יותר, על פי התנאים, הצרכים והאפשרויות.

ערכת "בית העם סרט" נבנתה והופקה על ידי המחלקה לפעילות בתפוצות של ההסתדרות הציונית העולמית.

הערכה כוללת חמישה סרטים ישראלים קצרים, אשר נבחרו בקפידה מתוך עשרות סרטים עטורי פרסים. הסרטים מביאים זוויות שונות של החברה הישראלית, ההווי הישראלי וסוגיות שמעסיקות יוצרים ישראליים צעירים. באמצעות צפייה בסרטים אלו, אנו מאפשרים ליהודים בתפוצות להכיר ולגעת בנושאים רלוונטיים מגוונים באופן חווייתי, ולהתחבר ממקום אחר לזהותם היהודית ולמדינת ישראל.
הצפייה בסרטים אינה על פי סדר כרונולוגי, ואין חובה לצפות בכולם. ניתן לעשות פעילות אחת או יותר, על פי התנאים, הצרכים והאפשרויות.

ערכת "בית העם סרט" נבנתה והופקה על ידי המחלקה לפעילות בתפוצות של ההסתדרות הציונית העולמית.

הערכה כוללת חמישה סרטים ישראלים קצרים, אשר נבחרו בקפידה מתוך עשרות סרטים עטורי פרסים. הסרטים מביאים זוויות שונות של החברה הישראלית, ההווי הישראלי וסוגיות שמעסיקות יוצרים ישראליים צעירים. באמצעות צפייה בסרטים אלו, אנו מאפשרים ליהודים בתפוצות להכיר ולגעת בנושאים רלוונטיים מגוונים באופן חווייתי, ולהתחבר ממקום אחר לזהותם היהודית ולמדינת ישראל.
הצפייה בסרטים אינה על פי סדר כרונולוגי, ואין חובה לצפות בכולם. ניתן לעשות פעילות אחת או יותר, על פי התנאים, הצרכים והאפשרויות.

ערכת "בית העם סרט" נבנתה והופקה על ידי המחלקה לפעילות בתפוצות של ההסתדרות הציונית העולמית.

הערכה כוללת חמישה סרטים ישראלים קצרים, אשר נבחרו בקפידה מתוך עשרות סרטים עטורי פרסים. הסרטים מביאים זוויות שונות של החברה הישראלית, ההווי הישראלי וסוגיות שמעסיקות יוצרים ישראליים צעירים. באמצעות צפייה בסרטים אלו, אנו מאפשרים ליהודים בתפוצות להכיר ולגעת בנושאים רלוונטיים מגוונים באופן חווייתי, ולהתחבר ממקום אחר לזהותם היהודית ולמדינת ישראל.
הצפייה בסרטים אינה על פי סדר כרונולוגי, ואין חובה לצפות בכולם. ניתן לעשות פעילות אחת או יותר, על פי התנאים, הצרכים והאפשרויות.

Slider

ערכת "בית העם סרט" נבנתה והופקה על ידי המחלקה לפעילות בתפוצות של ההסתדרות הציונית העולמית.

הערכה כוללת חמישה סרטים ישראלים קצרים, אשר נבחרו בקפידה מתוך עשרות סרטים עטורי פרסים. הסרטים מביאים זוויות שונות של החברה הישראלית, ההווי הישראלי וסוגיות שמעסיקות יוצרים
ישראליים צעירים.
באמצעות צפייה בסרטים אלו, אנו מאפשרים ליהודים בתפוצות להכיר ולגעת בנושאים רלוונטיים מגוונים באופן חווייתי, ולהתחבר ממקום אחר לזהותם היהודית ולמדינת ישראל.
הצפייה בסרטים אינה על פי סדר כרונולוגי, ואין חובה לצפות בכולם. ניתן לעשות פעילות אחת או יותר, על פי התנאים, הצרכים והאפשרויות.

ערכת "בית העם סרט" נבנתה והופקה על ידי המחלקה לפעילות בתפוצות של ההסתדרות הציונית העולמית.

הערכה כוללת חמישה סרטים ישראלים קצרים, אשר נבחרו בקפידה מתוך עשרות סרטים עטורי פרסים. הסרטים מביאים זוויות שונות של החברה הישראלית, ההווי הישראלי וסוגיות שמעסיקות יוצרים
ישראליים צעירים.
באמצעות צפייה בסרטים אלו, אנו מאפשרים ליהודים בתפוצות להכיר ולגעת בנושאים רלוונטיים מגוונים באופן חווייתי, ולהתחבר ממקום אחר לזהותם היהודית ולמדינת ישראל.
הצפייה בסרטים אינה על פי סדר כרונולוגי, ואין חובה לצפות בכולם. ניתן לעשות פעילות אחת או יותר, על פי התנאים, הצרכים והאפשרויות.

ערכת "בית העם סרט" נבנתה והופקה על ידי המחלקה לפעילות בתפוצות של ההסתדרות הציונית העולמית.

הערכה כוללת חמישה סרטים ישראלים קצרים, אשר נבחרו בקפידה מתוך עשרות סרטים עטורי פרסים. הסרטים מביאים זוויות שונות של החברה הישראלית, ההווי הישראלי וסוגיות שמעסיקות יוצרים
ישראליים צעירים.
באמצעות צפייה בסרטים אלו, אנו מאפשרים ליהודים בתפוצות להכיר ולגעת בנושאים רלוונטיים מגוונים באופן חווייתי, ולהתחבר ממקום אחר לזהותם היהודית ולמדינת ישראל.
הצפייה בסרטים אינה על פי סדר כרונולוגי, ואין חובה לצפות בכולם. ניתן לעשות פעילות אחת או יותר, על פי התנאים, הצרכים והאפשרויות.

ערכת "בית העם סרט" נבנתה והופקה על ידי המחלקה לפעילות בתפוצות של ההסתדרות הציונית העולמית.

הערכה כוללת חמישה סרטים ישראלים קצרים, אשר נבחרו בקפידה מתוך עשרות סרטים עטורי פרסים. הסרטים מביאים זוויות שונות של החברה הישראלית, ההווי הישראלי וסוגיות שמעסיקות יוצרים
ישראליים צעירים.
באמצעות צפייה בסרטים אלו, אנו מאפשרים ליהודים בתפוצות להכיר ולגעת בנושאים רלוונטיים מגוונים באופן חווייתי, ולהתחבר ממקום אחר לזהותם היהודית ולמדינת ישראל.
הצפייה בסרטים אינה על פי סדר כרונולוגי, ואין חובה לצפות בכולם. ניתן לעשות פעילות אחת או יותר, על פי התנאים, הצרכים והאפשרויות.

ערכת "בית העם סרט" נבנתה והופקה על ידי המחלקה לפעילות בתפוצות של ההסתדרות הציונית העולמית.

הערכה כוללת חמישה סרטים ישראלים קצרים, אשר נבחרו בקפידה מתוך עשרות סרטים עטורי פרסים. הסרטים מביאים זוויות שונות של החברה הישראלית, ההווי הישראלי וסוגיות שמעסיקות יוצרים
ישראליים צעירים.
באמצעות צפייה בסרטים אלו, אנו מאפשרים ליהודים בתפוצות להכיר ולגעת בנושאים רלוונטיים מגוונים באופן חווייתי, ולהתחבר ממקום אחר לזהותם היהודית ולמדינת ישראל.
הצפייה בסרטים אינה על פי סדר כרונולוגי, ואין חובה לצפות בכולם. ניתן לעשות פעילות אחת או יותר, על פי התנאים, הצרכים והאפשרויות.

ערכת "בית העם סרט" נבנתה והופקה על ידי המחלקה לפעילות בתפוצות של ההסתדרות הציונית העולמית.

הערכה כוללת חמישה סרטים ישראלים קצרים, אשר נבחרו בקפידה מתוך עשרות סרטים עטורי פרסים. הסרטים מביאים זוויות שונות של החברה הישראלית, ההווי הישראלי וסוגיות שמעסיקות יוצרים
ישראליים צעירים.
באמצעות צפייה בסרטים אלו, אנו מאפשרים ליהודים בתפוצות להכיר ולגעת בנושאים רלוונטיים מגוונים באופן חווייתי, ולהתחבר ממקום אחר לזהותם היהודית ולמדינת ישראל.
הצפייה בסרטים אינה על פי סדר כרונולוגי, ואין חובה לצפות בכולם. ניתן לעשות פעילות אחת או יותר, על פי התנאים, הצרכים והאפשרויות.

previous arrow
next arrow
Slider

חסימות

עונג שבת

אצלנו

חסימות

עונג שבת

אצלנו

מבורכת

מבורכת

Made with ❤ by Spank

סיפורו של פנחס בן ה-9, עולה חדש מרוסיה, בן לאם חד הורית,  המתפרנסת בדוחק ממשמרות לילה. פנחס מוצא את החום והמשפחתיות החסרים לו בביתו בקרב משפחת שכנים דתיים ממוצא מזרחי. 

 

בימוי: פיני טברגר, 32 דקות.

הופק במסגרת: ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש, אוניברסיטת ת"א / הפצה בינלאומית: חדוה גולדשמידט Go2Films 

 

נושאים לדיון: העלייה מרוסיה: הלם תרבות, קשיי קליטה, סטראוטיפים, דור 1.5, דת ומסורת מול חילוניות, מזרח מול מערב, זהויות בחברה הישראלית.

פנחס

סיפורו של פנחס בן ה-9, עולה חדש מרוסיה, בן לאם חד הורית,  המתפרנסת בדוחק ממשמרות לילה. פנחס מוצא את החום והמשפחתיות החסרים לו בביתו בקרב משפחת שכנים דתיים ממוצא מזרחי. 

בימוי: פיני טברגר, 32 דקות.

הופק במסגרת: ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש, אוניברסיטת ת"א / הפצה בינלאומית: חדוה גולדשמידט Go2Films 

נושאים לדיון: העלייה מרוסיה: הלם תרבות, קשיי קליטה, סטראוטיפים, דור 1.5, דת ומסורת מול חילוניות, מזרח מול מערב, זהויות בחברה הישראלית.

פנחס

גיבור הסרט אורי, קצין צה"ל צעיר, משרת יחד עם שניים מחייליו במחסום ביהודה ושומרון. מתפקידם לאפשר או לאסור מעבר של ערבים מהשטחים לישראל עפ“י אישורים שמוכתבים ע"י הדרג הבכיר. בסרט נאלץ אורי להתמודד עם אירוע בו מצד אחד ילדה פלשתינאית חולה חייבת לעבור את המחסום כדי לקבל טיפול רפואי דחוף בישראל, ומצד שני ישנה התראה חמה על כוונה לבצע פיגוע בשטח ישראל. שתי נשים מארגון 'מחסום ווטש' מגיעות למחסום ומנסות להתערב בנעשה. כל אלו מבלבלים את הגיבור ומביאים את הדרמה לסוף לא צפוי.

 

בימוי: גולן רייז, 23 דקות.

הסרט הופק במסגרת בית הספר לקולנוע וטלוויזיה מעלה.

נושאים לדיון: צה"ל, יהודים-ערבים / ישראלים-פלשתינאים, מחסומים, טרור, נקודות מבט, משפחה, ציונות, החברה הישראלית.

 

חסימות

זוהרה היא הכבשה השחורה במשפחה מרוקאית המנוהלת על ידי נשים. ביום ההכנות לטקס החינה של אחותה הקטנה והמוצלחת ממנה, זוהרה מחליטה לגנוב את הברכה המשפחתית לזיווג ומזל הניתנת לכלה המיועדת. הכוח המיסטי שבאירוע מוביל את זוהרה לתיקון ביחסים עם אחותה, ובסופו של דבר מוביל אותה גם לתיקון בעצמה.  

 

 בימוי: פראג בנבניסטי, 16 דקות.

הסרט הופק במסגרת ביה"ס ליצירה קולנועית סם שפיגל.

 

נושאים לדיון: עדתיות, מסורתי מול מודרני, מנהגים, פרטיקולרי מול אוניברסאלי, חתונה ואהבה, היחיד מול הקהילה ומשפחה, החברה הישראלית, נשים בישראל, אדפטציה לסיפורי התנ"ך.

 

מבורכת

עלילת הסרט מתרחשת בליל שבת, כאשר בחורה דתייה בשם רחל חומקת מבית הוריה לבילוי אסור עם חברותיה החילוניות. כשהבילוי משתבש והופך לסיוט, על רחל לשאת בתוצאות השקר וההסתרה.

 

 בימוי: מיכל ברזיס ועודד בן-נון, 20 דקות.

הסרט הופק במסגרת ביה"ס ליצירה קולנועית סם שפיגל.

 

נושאים לדיון: שבת, ערב שבת, דתיים, חילונים, חזרה בתשובה, חזרה בשאלה, יחסי הורים-ילדים. 

 

עונג שבת

אסגדו, עולה מאתיופיה, מתפרנסת מניקוי בתים. בתה המתבגרת מצטרפת לסייע לה לאחר שעות בית הספר. במהלך הניקיון הן "משחקות" עם מיקרופון שמצאו בבית, משחקי תפקידים שחושפים טפח מעולמן הפנימי, ומהקשר והפערים הדוריים ביניהן. מהלך העניינים מתערער כאשר שלא במתכוון שוברת אסגדו את הטלוויזיה של בעל הבית, וכמה דקות אחר כך, הוא מופיע. התלבטותן של אסגדו ובתה מה נכון לעשות ותגובתו האמביוולנטית של בעל הבית, מעוררות שאלות רבות.

 

בימוי: מרשה אלמורק, 14 דקות.

הסרט הופק במסגרת ביה"ס ליצירה קולנועית סם שפיגל.

 

נושאים לדיון: העליות לישראל, הקהילה האתיופית, פערים כלכליים, חלשים מול חזקים, רב תרבותיות, פער דורות.

 

אצלנו

רן הוא חסיד ברסלב צעיר שמקדיש את זמנו להפצת שמחה ואמונה ברחוב. בעקבות אירוע קשה ופתאומי שעובר אביו, רן נאלץ לחזור אל הקיבוץ בו גדל ולפגוש את אביו אחרי שנים של נתק. נע בין ייאוש ותקווה ומלווה באביו שבשמיים ובניידת הפצת שמחה מקרטעת, הוא מוצא עצמו במסע אל עברו המודחק, חושש ומאמין באפשרות של תיקון.

 

בימוי: יניב לינטון, 26 דקות

הסרט הופק במסגרת ביה"ס ליצירה קולנועית סם שפיגל.

 

נושאים לדיון: עדתיות, מסורתי מול מודרני, מנהגים, פרטיקולרי מול אוניברסאלי, חתונה ואהבה, היחיד מול הקהילה ומשפחה, החברה הישראלית, נשים בישראל, אדפטציה לסיפורי התנ"ך.

 

טאטע

גיבור הסרט אורי, קצין צה"ל צעיר, משרת יחד עם שניים מחייליו במחסום ביהודה ושומרון. מתפקידם לאפשר או לאסור מעבר של ערבים מהשטחים לישראל עפ“י אישורים שמוכתבים ע"י הדרג הבכיר. בסרט נאלץ אורי להתמודד עם אירוע בו מצד אחד ילדה פלשתינאית חולה חייבת לעבור את המחסום כדי לקבל טיפול רפואי דחוף בישראל, ומצד שני ישנה התראה חמה על כוונה לבצע פיגוע בשטח ישראל. שתי נשים מארגון 'מחסום ווטש' מגיעות למחסום ומנסות להתערב בנעשה. כל אלו מבלבלים את הגיבור ומביאים את הדרמה לסוף לא צפוי.

 

  בימוי: גולן רייז, 23 דקות.

הסרט הופק במסגרת בית הספר לקולנוע וטלוויזיה מעלה.

 

נושאים לדיון: צה"ל, יהודים-ערבים / ישראלים-פלשתינאים, מחסומים, טרור, נקודות מבט, משפחה, ציונות, החברה הישראלית.

 

חסימות

עלילת הסרט מתרחשת בליל שבת, כאשר בחורה דתייה בשם רחל חומקת מבית הוריה לבילוי אסור עם חברותיה החילוניות. כשהבילוי משתבש והופך לסיוט, על רחל לשאת בתוצאות השקר וההסתרה.

 

בימוי: מיכל ברזיס ועודד בן-נון, 20 דקות.

הסרט הופק במסגרת ביה"ס ליצירה קולנועית סם שפיגל.

 

נושאים לדיון: שבת, ערב שבת, דתיים, חילונים, חזרה בתשובה, חזרה בשאלה, יחסי הורים-ילדים. 

 

עונג שבת

זוהרה היא הכבשה השחורה במשפחה מרוקאית המנוהלת על ידי נשים. ביום ההכנות לטקס החינה של אחותה הקטנה והמוצלחת ממנה, זוהרה מחליטה לגנוב את הברכה המשפחתית לזיווג ומזל הניתנת לכלה המיועדת. הכוח המיסטי שבאירוע מוביל את זוהרה לתיקון ביחסים עם אחותה, ובסופו של דבר מוביל אותה גם לתיקון בעצמה.

 

בימוי: פראג בנבניסטי, 16 דקות.

הסרט הופק במסגרת ביה"ס ליצירה קולנועית סם שפיגל.

 

נושאים לדיון: עדתיות, מסורתי מול מודרני, מנהגים, פרטיקולרי מול אוניברסאלי, חתונה ואהבה, היחיד מול הקהילה ומשפחה, החברה הישראלית, נשים בישראל, אדפטציה לסיפורי התנ"ך.

 

מבורכת

רן הוא חסיד ברסלב צעיר שמקדיש את זמנו להפצת שמחה ואמונה ברחוב. בעקבות אירוע קשה ופתאומי שעובר אביו, רן נאלץ לחזור אל הקיבוץ בו גדל ולפגוש את אביו אחרי שנים של נתק. נע בין ייאוש ותקווה ומלווה באביו שבשמיים ובניידת הפצת שמחה מקרטעת, הוא מוצא עצמו במסע אל עברו המודחק, חושש ומאמין באפשרות של תיקון.

 

בימוי: יניב לינטון, 26 דקות 

הסרט הופק במסגרת ביה"ס ליצירה קולנועית סם שפיגל.

 

נושאים לדיון: החברה הישראלית, קיבוצים, חזרה בתשובה, חסידי ברסלב, זהות יהודית בישראל.

 

טאטע

אסגדו, עולה מאתיופיה, מתפרנסת מניקוי בתים. בתה המתבגרת מצטרפת לסייע לה לאחר שעות בית הספר. במהלך הניקיון הן "משחקות" עם מיקרופון שמצאו בבית, משחקי תפקידים שחושפים טפח מעולמן הפנימי, ומהקשר והפערים הדוריים ביניהן. מהלך העניינים מתערער כאשר שלא במתכוון שוברת אסגדו את הטלוויזיה של בעל הבית, וכמה דקות אחר כך, הוא מופיע. התלבטותן של אסגדו ובתה מה נכון לעשות ותגובתו האמביוולנטית של בעל הבית, מעוררות שאלות רבות.

 

בימוי: מרשה אלמורק, 14 דקות.

הסרט הופק במסגרת ביה"ס ליצירה קולנועית סם שפיגל.

 

נושאים לדיון: העליות לישראל, הקהילה האתיופית, פערים כלכליים, חלשים מול חזקים, רב תרבותיות, פער דורות.

 

אצלנו